Gå til innholdet
KONTAKT OSS
HUMIRA Sikkerhet

Sikkerhet - Humira

Interaksjoner
Samtidig bruk av adalimumab med andre biologiske DMARDs (f.eks. anakinra og abatacept) eller andre TNF-antagonister anbefales ikke basert på mulig økt risiko for infeksjoner, inkludert alvorlige infeksjoner og andre potensielle farmakologiske interaksjoner. 

Kontraindikasjoner
• Overfølsomhet for et eller flere av innholdsstoffene
• Aktiv tuberkulose eller annen alvorlig infeksjon som sepsis, samt opportunistiske infeksjoner
• Moderat til alvorlig hjertesvikt (NYHA klasse III/IV)

Vanligste bivirkninger
De mest vanlig rapporterte bivirkninger er infeksjoner (som nasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon og sinusitt), reaksjoner på injeksjonssted (erytem, kløe, blødning, smerter eller hevelse), hodepine og smerter i skjelett og muskulatur.

Svært vanlige bivirkninger (>1/10):
• Infeksjoner (som nasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon og sinusitt)
• Reaksjoner på injeksjonssted (erytem, kløe, blødning, smerte eller hevelse)
• Hodepine og smerter i skjelett og muskulatur
• Magesmerter, kvalme og oppkast
• Leukopeni og anemi (inkludert nøytropeni og agranulocytose)
• Lipidøkning
• Luftveisinfeksjon (inkludert nedre og øvre luftveisinfeksjon, pneumoni, sinusitt, faryngitt, nasofaryngitt og herpesvirus pneumoni)
• Stigning i leverenzymer
• Utslett (inkludert eksfoliativt utslett)

Alvorlige bivirkninger er rapportert for Humira. TNF-antagonister som Humira påvirker immunsystemet og bruk av dem kan påvirke kroppens forsvar mot infeksjon og kreft. Fatale og livstruende bivirkninger (inklusive sepsis, opportunistiske infeksjoner og TB), HBV-reaktivering og forskjellige maligniteter (inklusive leukemi, lymfom og HSTCL) er også rapportert ved bruk av Humira.

Sporbarhet
For å bedre sporbarheten av biologiske legemidler, skal navnet og batch-nummeret for det administrerte legemidlet registreres tydelig

Medisinsk informasjon
kontakt@abbvie.com

Bivirkningsinnrapportering
kontakt@abbvie.com, +47 67 81 80 00

Denne siden viser utvalgt sikkerhetsinformasjon for Humira, for ytterligere informasjon se SPC for Humira.


Referanse:

  • Humira SPC avsnitt 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, sist oppdatert 23.11.2020

 

NO-HUM-210002v1.0mars/2021

Martin Linges vei 25
1364 Fornebu

Postboks 1
1330 Fornebu

+47 67 81 80 00

kontakt@abbvie.com