Gå til innholdet
KONTAKT OSS

Tarm

Humira er indisert til behandling av moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom hos voksne pasienter som ikke har respondert på en fullstendig og adekvat behandling med kortikosteroid og/eller immunsuppressivt legemiddel, eller som ikke tolererer eller har kontraindikasjoner mot slik behandling.

Anbefalt dosering:Ved behov for raskere respons:

  • 160 mg i uke 0. Dosen kan gis som 2 x 80 mg injeksjoner i løpet av 1 dag, eller som 1 injeksjon per dag i 2 påfølgende dager.
  • Etterfulgt av 80 mg ved uke 2.Risikoen for bivirkninger kan øke ved bruk av høyere induksjonsdose.

Referanse:

  • HUMIRA SPC avsnitt 4.1, 4.2, sist oppdatert 15.11.2019


NO-HUM-190034v2.0

Humira er indisert til behandling av moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom hos pediatriske pasienter (over 6 år), som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell terapi inkludert primær ernæringsterapi og et kortikosteroid og/eller et immunmodulerende legemiddel, eller som ikke tolererer eller har kontraindikasjoner mot slike behandlinger.


Standard dosering under 40 kg:


Dersom det er behov for raskere respons på behandlingen og med viten om at bivrkningsrisiko kan være høyere ved bruk av høyere startdose, kan denne dosen brukes for pasienter under 40 kg:


 Standard dosering 40 kg og oppover:Dersom det er behov for raskere respons på behandlingen og med viten om at bivrkningsrisiko kan være høyere ved bruk av høyere startdose, kan denne dosen brukes for pasienter 40 kg og oppover:


Fortsatt behandling bør overveies nøye hos pasienter som ikke responderer innen uke 12.
 


Referanse:

  • HUMIRA SPC avsnitt 4.1 og 4.2, datert 23.06.2021


NO-HUM-210001v1.0jan/2022

Humira er indisert til behandling av moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt hos voksne pasienter som har hatt utilstrekkelig respons på konvensjonell behandling inklusive kortikosteroider og 6- merkaptopurin (6-MP) eller azatioprin (AZA), eller som ikke tolererer eller har kontraindikasjoner mot slike behandlinger.

Anbefalt dosering:


Første dose kan administreres som 2 injeksjoner på dag 1, eller som 1 injeksjon per dag i to påfølgende dager.
 


Referanse:

  • HUMIRA SPC avsnitt 4.1, 4.2, sist oppdatert 15.11.2019


NO-HUM-190036v2.0

Humira er indisert til behandling av moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt hos pediatriske pasienter (over 6 år) som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell behandling inkludert kortikosteroider og/eller 6-merkaptopurin (6-MP) eller azatioprin (AZA), eller som ikke tolererer eller har medisinske kontraindikasjoner mot slike behandlinger.

Standard dosering under 40 kg:


Standard dosering 40 kg og oppover:


Første dose kan administreres som 2 injeksjoner på dag 1, eller som 1 injeksjon per dag i to påfølgende dager.

Pediatriske pasienter som fyller 18 år mens de bruker Humira, bør fortsette sin foreskrevne vedlikeholdsdose.

Fortsatt behandling bør overveies nøye hos pasienter som ikke responderer innen uke 8.


Referanse:

  • HUMIRA SPC avsnitt 4.1, 4.2, sist oppdatert 23.11.2020


NO-HUM-200022v2.0mars/2021

Lilleakerveien 8
0283 Oslo

Pb 565
1327 Lysaker

+47 67 81 80 00

kontakt@abbvie.com