Gå til innholdet
KONTAKT OSS

Ledd

HUMIRA kombinasjon med metotreksat er indisert til:

 • behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne pasienter når responsen på sykdomsmodifiserende antireumatiske legemidler inkludert metotreksat ikke har vært tilstrekkelig.

 • behandling av alvorlig, aktiv og progredierende revmatoid artritt hos voksne som ikke tidligere er behandlet med metotreksat.

Humira kan gis som monoterapi ved intoleranse overfor metotreksat eller når behandling med metotreksat ikke er egnet. Gitt i kombinasjon med metotreksat har Humira vist seg å redusere progresjonshastigheten av leddskaden, målt ved røntgenundersøkelser, og å forbedre den fysiske funksjon.

Anbefalt dosering:


Ved revmatoid artritt bør det fortsatt gis metotreksat under behandling med Humira.
 


Referanse:

 • HUMIRA SPC avsnitt 4.1, 4.2, sist oppdatert 15.11.2019


NO-HUM-190025v2.0

 

Humira i kombinasjon med metotreksat er indisert til behandling av aktiv polyartikulær juvenil idiopatisk artritt hos pasienter over 2 år, som har respondert utilstrekkelig på et eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs). Humira kan gis som monoterapi i

tilfelle intoleranse mot metotreksat, eller når fortsettelse av behandling med metotreksat ikke er hensiktsmessig (for effekt ved monoterapi se pkt. 5.1 i SPC) Humira er ikke studert hos pasienter under 2 år.

Anbefalt dosering:


 


Referanse:

 • HUMIRA SPC avsnitt 4.1, 4.2, sist oppdatert 15.11.2019


NO-HUM-190026v2.0

Humira er indisert til behandling av aktiv entesittrelatert artritt hos pasienter over 6 år, som har respondert utilstrekkelig på eller som er intolerante overfor konvensjonell terapi (se pkt. 5.1 i SPC).

Anbefalt dosering: 


Referanse:

 • HUMIRA SPC avsnitt 4.1, 4.2, sist oppdatert 15.11.2019


NO-HUM-190027v2.0

Humira er indisert til behandling av voksne med alvorlig aktiv Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt), og som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell terapi.
 

Anbefalt dosering:


 


Referanse:

 • HUMIRA SPC avsnitt 4.1, 4.2, sist oppdatert 15.11.2019
   

NO-HUM-190028v2.0

Humira er indisert til behandling av voksne med alvorlig aksial spondylartritt uten radiografisk bekreftelse på ankyloserende spondylitt, men med objektive tegn på inflammasjon vist ved økt CRP og/eller MRI, som har respondert utilstrekkelig eller er intolerante overfor ikke-steroide anti- inflammatoriske legemidler.

Anbefalt dosering:


 


Referanse:

 • HUMIRA SPC avsnitt 4.1, 4.2, sist oppdatert 15.11.2019


NO-HUM-190029v2.0

Humira er indisert til behandling av aktiv og progredierende psoriasisartritt hos voksne når responsen på tidligere behandling med sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler ikke har vært tilfredsstillende. Humira har vist å redusere progresjonshastighet av perifer leddskade, målt ved røntgen, hos pasienter med polyartikulære, symmetriske undergrupper av sykdommen (se pkt. 5.1 i SPC) og å forbedre fysisk funksjon.
 

Anbefalt dosering


 


Referanse:

 • HUMIRA SPC avsnitt 4.1, 4.2, sist oppdatert 15.11.2019
   

NO-HUM-190030v2.0

Lilleakerveien 8
0283 Oslo

Pb 565
1327 Lysaker

+47 67 81 80 00

kontakt@abbvie.com