Gå til innholdet
KONTAKT OSS

Hud og svettekjertler

Humira er indisert til behandling av moderat til alvorlig kronisk plakkpsoriasis hos voksne pasienter som er kandidater for systemisk behandling.

Anbefalt dosering:


*Videre behandling utover 16 uker, kan pasienter med utilstrekkelig respons på Humira 40 mg annenhver uke ha nytte av en økning i dosering.


Referanse:

  • HUMIRA SPC avsnitt 4.1, 4.2, sist oppdatert 15.11.2019


NO-HUM-190031v2.0

Humira er indisert til behandling av alvorlig kronisk plakkpsoriasis hos barn og ungdom over 4 år, som har respondert utilstrekkelig på eller som er uegnede kandidater for topikal behandling og lysbehandling.
 

Anbefalt dosering 15 kg til < 30 kg:

 

 

Anbefalt dosering ≥30 kg

Fortsatt behandling bør vurderes nøye hos pasienter som ikke har respondert i løpet av 16 uker.

 


Referanse:

  • HUMIRA SPC avsnitt 4.1, 4.2, sist oppdatert 15.11.2019


NO-HUM-190032v2.0

Humira er indisert til behandling av aktiv moderat til alvorlig hidrosadenitt (svettekjertelbetennelse) hos voksne og ungdom over 12 år, som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell systemisk behandling av HS (se pkt. 5.1 og 5.2 i SPC).

Anbefalt dosering hos voksne:

Første dose kan administreres som 2 injeksjoner på dag 1, eller som 1 injeksjon per dag i 2 påfølgende dager. 

Anbefalt dosering ungdom (over 12 år, kroppsvekt på minst 30 kg)​:


Det anbefales å bruke et antiseptisk vask daglig på berørte områder.
 


Referanse:

  • HUMIRA SPC avsnitt 4.1, 4.2, sist oppdatert 23.06.2021


NO-HUM-200015v2.0jan/2022

Lilleakerveien 8
0283 Oslo

Pb 565
1327 Lysaker

+47 67 81 80 00

kontakt@abbvie.com