Gå til innholdet
KONTAKT OSS

Øye

Humira er indisert til behandling av ikke-infeksiøs intermediær, posterior og panuveitt hos voksne pasienter som har utilstrekkelig respons på kortikosteroider, hos pasienter med behov for kortikosteroid-sparende midler eller hos pasienter der behandling med kortikosteroid ikke er egnet.

Anbefalt dosering:

*To uker etter oppstart av behandling med Humira kan samtidig behandling med kortikosteroider gradvis seponeres i henhold til klinisk praksis.


Referanse:

  • HUMIRA SPC avsnitt 4.1, 4.2, sist oppdatert 15.11.2019


NO-HUM-190037v2.0

Humira er indisert til behandling av pediatrisk kronisk ikke-infeksiøs fremre uveitt hos pasienter over 2 år, som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor konvensjonell behandling, eller der konvensjonell behandling ikke er hensiktsmessig.

Dosering under 30 kg:


Anbefalt dose Humira gis i kombinasjon med metotreksat.
*Når behandling med HUMIRA startes opp, kan en induksjonsdose på 40 mg for pasienter under 30 kg administreres en uke før oppstart av vedlikeholdsbehandling. Det foreligger ingen kliniske data vedrørende bruk av en induksjonsdose av HUMIRA hos barn under 6 år.


Dosering over 30 kg:


Anbefalt dose Humira gis i kombinasjon med metotreksat.
*Når behandling med HUMIRA startes opp, kan en induksjonsdose på 80 mg for pasienter over 30 kg administreres en uke før oppstart av vedlikeholdsbehandling. Det foreligger ingen kliniske data vedrørende bruk av en induksjonsdose av HUMIRA hos barn under 6 år.
 


Referanse:

  • HUMIRA SPC avsnitt 4.1, 4.2, sist oppdatert 15.11.2019


NO-HUM-190038v2.0

Martin Linges vei 25
1364 Fornebu

Postboks 1
1330 Fornebu

+47 67 81 80 00

kontakt@abbvie.com