<img src="http://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Uveitt

Uveitt er en intraokulær inflammatorisk lidelse som utgjør en vesentlig årsak til okulær morbiditet. Den er årsak til en stor andel av synshemming i den vestlige verden1, og opptil 35% av pasientene med uveitt opplever alt fra synsskader til blindhet2.

Incidens og prevalens har primært vært undersøkt i utviklede land. I studier er det geografiske forskjeller og estimert insidens varierer fra 17 til 52 pr 100 000/år, og prevalens fra 38 til 714 tilfeller pr 100 0003. Les mer om uveitt. 

Humira behandler uveitt

Humira er det første og eneste biologiske legemiddelet på markedet med godkjent indikasjon ikke–infeksiøs uveitt4,5. Studier viser at Humira har god effekt5. Les mer om behandling av uveitt med Humira

 


Referanser

  1. Nussenblatt RB. The natural history of uveitis. International Ophthalmology 14: 303-308, 1990.
  2. Rothova A, Suttorp-van Schulten MS, Treffers FW. Causes and frequency of blindness in patients with intraocular inflammatory disease. British Journal of Ophthalmology 1996; 80: 332-336.
  3. Tsirouki T, Dastiridou A, Symeonidis C, et al. A Focus on the Epidemiology of Uveitis. Ocular Immunology & Inflammation, 2016; 00(00): 1–15
  4. EMA Webside, lesedato 29.08.2017, http://www.ema.europa.eu/ema/
  5. Humira SPC avsnitt 4.1, sist oppdatert 20.07.2017

 

NOHUM160335(1)

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.