<img src="http://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Hva er ankyloserende spondylitt (AS)?

AS, eller Bekhterevs sykdom, er en betennelsesaktig revmatisk sykdom som affiserer ileosakralledd (IS-ledd) og ofte også ryggsøylen. AS tilhører gruppen Spondyloartritter (SpA), som også inkluderer psoriasisartritt, artritt assosiert til inflammatorisk tarmsykdom, reaktiv artritt, enkelte typer juvenil artritt og udifferensierte spondyloartritter. Disse sykdommene har en del fellestrekk, som affeksjon av IS-ledd og columna, assosiasjon til HLA-B27, tarmaffeksjon, psoriasis, regnbuehinnebetennelse (uveitt) og artritter. Artrittene er oftest asymmetriske og affiserer hovedsakelig underekstremiteter, men symmetrisk småleddsartritt forekommer.

Prevalens

AS forekommer noe hyppigere blant menn enn kvinner (3:1). De første symptomene melder seg oftest i 20-30 års alder, men sykdommen kan også debutere i barnealder. Det er svært sjelden at symptomene kommer etter 45 års alder.
Forekomsten av AS er tett knyttet opp mot forekomsten av HLA-B27, og i Norge forekommer HLA-B27 hyppigst i den nordlige landsdelen. I Norge er forekomsten av AS ca. 0,5 - 1 %, dvs ca 25.000 - 50.000 personer basert på folketallet i Norge pr januar 2015, ref ssb.no.

Manifestasjon

AS kjennetegnes i hovedsak av betennelser ved enteser, som er fester for sener, ligamenter og leddkapsler til ben. Denne betennelsen kan medføre nydannelse av ben og til slutt fusjon av nærliggende knokler, såkalt ankylose, særlig i ryggsøylen.

 


Referanser:​

  1. Rudwaleit M, Claudepierre P, Wordsworth P, et al. Effectiveness, safety, and predictors of good clinical response in 1250 patients treated with adalimumab for active ankylosing spondylitis. J Rheumatol 2009;36:801-8.
  2. Palm O, Moum B, Ongre A, et al. Prevalence of ankylosing spondylitis and other spondyloarthropathies among patients with inflammatory bowel disease: a population study (the IBSEN study). J Rheumatol 2002;29:511-5.
  3. Zeboulon N, Dougados M, Gossec L, et al. Prevalence and characteristics of uveitis in the spondyloarthropathies: a systematic literature review. Ann Rheum Dis 2008;67:955-9.
  4. Chandran V, Tolusso DC, Cook RJ, et al. Risk factors for axial inflammatory arthritis in patients with psoriatic arthritis. J Rheumatol 2010;37:809-8.
  5. Statistik sentralbyrå

Innholdet på denne siden er utviklet av AbbVie i samarbeid med overlege Gunnstein Bakland, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF - Tromsø, Revmatologisk avdeling.

 

NOHUR170366a

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.