<img src="http://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Pediatrisk Crohns sykdom

Inflammatorisk tarmsykdom (Inflammatory Bowel Disease, IBD) hos barn er sjeldne sykdommer, men undersøkelser viser relativt høy og økende forekomst i Norge. Sykdommen er uvanlig før 2 års alder. Ca ¼ av alle IBD-pasienter har debut i barne- eller ungdomsalder.1

Diagnose baseres på sykehistorie, kliniske funn (inkludert endoskopiske undersøkelser) og histologiske forandringer i affisert tarm. Det er viktig å utelukke andre årsaker til barnets symptomer. Når diagnosen IBD er sannsynlig er det viktig å kartlegge sykdommens omfang og alvorlighetsgrad, ikke minst for å skille mellom Crohns sykdom (CD) og Ulcerøs kolitt (UC) og for valg av behandling.1

Crohns sykdom kan affisere alle tarmsegmenter, også munnhule og endetarmsområdet.1 

Les mer om pediatrisk Crohns sykdom

Humira behandler pediatrisk Crohns sykdom

Humira er et biologisk legemiddel, en TNFα-hemmer, mot Crohns sykdom som pasienten kan ta selv uten å måtte dra på sykehuset.2 Humira ble i mai 2016 godkjent også for moderat aktiv Crohns sykdom. Det vil si at Humira nå er indisert til behandling av moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom hos pediatriske pasienter fra 6 år og oppover.3 

Les mer om behandling av Crohns med Humira

 


Referanser

  1. Helsebibliotektet - retningslinjer: 5.16 - Inflammatorisk tarmsykdom (IBD), dato: 29.11.2017.
  2. Humira SPC, avsnitt 4.2, sist oppdatert 12.10.2017.
  3. Humira SPC, avsnitt 4.1, sist oppdatert 12.10.2017.

 

NOHUG170607

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.