Gå til innholdet
KONTAKT OSS
HUMIRA Graviditet og amming

Bruk av HUMIRA under graviditet og ved amming:

Graviditet
På grunn av hemming av TNFα kan adalimumab som gis i løpet av graviditeten påvirke den normale immunresponsen hos nyfødte. Adalimumab skal kun brukes under graviditet dersom det er helt nødvendig. Kvinner i fertil alder bør vurdere å benytte sikker prevensjon for å forhindre graviditet og fortsette å bruke det i minst fem måneder etter siste Humira-behandling. Et stort antall (omtrent 2100) av prospektivt innsamlede graviditeter eksponert for adalimumab som resulterte i levende fødsel med kjent utfall, inkludert mer enn 1500 eksponert i første trimester, indikerer ikke en økning i forekomsten av misdannelser hos nyfødte.

Amming
Begrenset informasjon fra publisert litteratur indikerer at adalimumab skilles ut i morsmelk ved svært lave konsentrasjoner med tilstedeværelse av adalimumab i morsmelk ved konsentrasjoner på 0,1 % til 1 % av serumnivåene hos mor. Immunoglobulin G proteiner gitt oralt gjennomgår proteolyse i tarmen og har dårlig biotilgjengelighet. Det forventes ingen effekter på den nyfødte/spedbarn som ammes. Humira kan derfor benyttes ved amming.

Fertilitet
Prekliniske data vedrørende påvirkning på fertilitet av adalimumab er ikke tilgjengelig.

 


Referanse:

  • Referanse: Humira SPC avsnitt 4.6, sist oppdatert 31.10.2018
NO-HUM-190041

Martin Linges vei 25
1364 Fornebu

Postboks 1
1330 Fornebu

+47 67 81 80 00

kontakt@abbvie.com