<img src="http://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Hva gjør man med pasienter som har mistet effekt av første TNF-hemmer?

En del pasienter må seponere sin TNF-hemmer på grunn av manglende effekt eller bivirkninger. Hos pasienter som tidligere har feilet med en TNF-hemmer har Humira vist klinisk effekt. I GAIN studien var hensikten å evaluere behandlingseffekten av Humira etter 4 ukers behandling hos 325 pasienter med moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom som ikke lenger responderte eller ikke lenger tolererte infliximab. Her ga Humira signifikant høyere klinisk remisjonsrate sammenlignet med placebo. Den viste også at ingen av pasientene som hadde utviklet allergi mot infliksimab, reagerte allergisk mot Humira (Sandborn, 2007).

 

CLASSIC I:
Infliksimab-naïve pasienter

GAIN:
Infliksimab-erfarne pasienter

 

Placebo
N=74

Humira 80/40mg
N=75

Humira 160/80 mg
N=76

Placebo
N=166

Humira 160/80 mg
N=51

Uke 4

  

 

 

 

 

Klinisk remisjon

12%

24%

36%*

7%

21%*

Klinisk respons (CR-100)

24%

37%

49%*

25%

38%**

Alle p-verdiene er parvise sammenligninger av forholdene Humira versus placebo
* p < 0,001
** p < 0,01

Ønsker du å diskutere dette nærmere?

Ta gjerne kontakt med vår medisinske rådgiver som kan gi deg en mer helhetlig og oversiktlig presentasjon på dette temaet. 

GRAZYNA JAROSZ PHD
Medical Advisor Immunology
Mobiltelefon: 908 28 710
Sentralbord: 67 81 80 00
E-post: kontakt@abbvie.com

 


Referanser:

  1. GAIN Sandborn WS, Rutgeerts P, Enns R, Hanauer SB, Colombel J-F, Panaccione R, D’Haens G et al. Adalimumab Induction Therapy for Crohn Disease Previously Treated with Infliximab. Ann Intern Med. 2007;146:829-838.
  2. Hanauer, Stephen B., William J. Sandborn, Paul Rutgeerts, Richard N. Fedorak, Milan Lukas, Donald MacIntosh, Remo Panaccione, Douglas Wolf, and Paul Pollack. 2006. "Human Anti–Tumor Necrosis Factor Monoclonal Antibody (Adalimumab) in Crohn’s Disease: the CLASSIC-I Trial." Gastroenterology no. 130 (2):323-333

 

NOHUMG170049

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.