<img src="http://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Gir kombinasjonsbehandling bedre effekt på bekostning av sikkerhet?

Ved valg av behandling med TNF-hemmer som monoterapi eller i kombinasjon med immunmodulerende legemidler så er det viktig å være bevist på effekt/risiko-profilen til den aktuelle pasienten da det er vist at pasienter på kombinasjonsterapi har 3 ganger høyere risiko for kreft enn pasienter på monoterapi (Osterman, 2014).

Dersom man velger å gi pasienten TNF i monoterapi så er det også viktig å være bevisst forskjellene som finnes hos de ulike TNF-hemmerne med hensyn til effekt. Det har blitt vist i flere studier at infliksimab i større grad er avhengig av immunmodulator for å ha effekt, mens Humira virker til å ha lik effekt i monoterapi som i kombinasjonsterapi (Jones, 2015; Kestens, 2013).

Ønsker du å diskutere dette nærmere?

Ta gjerne kontakt med vår medisinske rådgiver som kan gi deg en mer helhetlig og oversiktlig presentasjon på dette temaet.

GRAZYNA JAROSZ PHD
Medical Advisor Immunology
Mobiltelefon: 908 28 710
Sentralbord: 67 81 80 00
E-post: kontakt@abbvie.com

 


Referanser:

  1. Jones JL et al. Effects of Concomitant Immunomodulator Therapy on Efficacy and Safety of Anti-Tumor Necrosis Factor Therapy for Crohn's Disease: A Meta-analysis of Placebo-controlled Trials. Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association. 2015;13(13):2233-40
  2. Kestens C et al. Adalimumab and Infliximab Are Equally Effective for Crohn's Disease in Patients Not Previously Treated With Anti–Tumor Necrosis Factor-α Agents. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2013;11(7):826-31.
  3. Osterman MT et al. Effectiveness and Safety of Immunomodulators With Anti–Tumor Necrosis Factor Therapy in Crohn’s Disease. Clinical Gastroenterology and Hepatology.13(7):1293-301.

 

NOHUMG170048

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.