<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Uveitt

Uveitt er en intraokulær inflammatorisk lidelse som utgjør en vesentlig årsak til okulær morbiditet. Den er årsak til en stor andel av synshemming i den vestlige verden1, og opptil 35% av pasientene med uveitt opplever alt fra synsskader til blindhet2.

Incidens og prevalens har primært vært undersøkt i utviklede land. I studier er det geografiske forskjeller og estimert incidens varierer fra 17 til 52 pr 100 000/år, og prevalens fra 38 til 714 tilfeller pr 100 0003. Les mer om uveitt. 

Humira behandler uveitt

Humira er det første og eneste biologiske legemiddel med godkjent indikasjon for ikke-infeksiøs uveitt4,5. Studier viser at Humira har god effekt5. Les mer om behandling av uveitt med Humira
 

Professor Sofia AndroudiFILM: Foredrag om uveitt

Professor Sofia Androudi var en av utprøverne i de pivotale studier med Humira på uveitt. Her kan du se et foredrag av henne om patologi, epidemiologi og anbefalte undersøkelser ved uveitt samt en presentasjon av to pivotale studier med Humira. 

Se filmen

 


Referanser

  1. Nussenblatt RB. The natural history of uveitis. International Ophthalmology 14: 303-308, 1990.
  2. Rothova A, Suttorp-van Schulten MS, Treffers FW. Causes and frequency of blindness in patients with intraocular inflammatory disease. British Journal of Ophthalmology 1996; 80: 332-336.
  3. Tsirouki T, Dastiridou A, Symeonidis C, et al. A Focus on the Epidemiology of Uveitis. Ocular Immunology & Inflammation, 2016; 00(00): 1–15
  4. EMA Webside, lesedato 15.09.2016, http://www.ema.europa.eu/ema/
  5. Humira SPC avsnitt 4.1, datert 15.09.2016


NOHUM160335 - 06.10.2016

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.