<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Revmatoid artritt

Bruk av HUMIRA ved behandling av revmatoid artritt1:

  • I kombinasjon med metotreksat: Behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne når responsen på andre sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler inkl. metotreksat ikke har vært tilstrekkelig.
  • Behandling av alvorlig, aktiv og progredierende revmatoid artritt hos voksne som ikke tidligere er behandlet med metotreksat. 
  • Adalimumab kan gis som monoterapi ved intoleranse overfor metotreksat eller når behandling med metotreksat ikke er egnet. 

Gitt i kombinasjon med metotreksat har adalimumab vist seg å redusere progresjonshastigheten av den strukturelle leddskaden, målt ved røntgenundersøkelser, og å forbedre den fysiske funksjon. 

HUMIRA: dosering ved revmatoid artritt1

Anbefalt dose av Humira til voksne pasienter med revmatoid artritt er en enkeltdose 40 mg adalimumab gitt som subkutan injeksjon hver annen uke. Det bør fortsettes med metotreksat under behandling med Humira.

Ved monoterapi, kan noen pasienter som opplever en reduksjon i respons på Humira 40 mg annenhver uke ha nytte av en økning i dosering til 40 mg adalimumab hver uke eller 80 mg annenhver uke.

Trinnvis bruksanvisning HUMIRA Sprøyte

Trinnvis bruksanvisning HUMIRA Penn - med video

HUMIRA: kliniske studier

Humira ved tidlig aggressiv revmatoid artritt: PREMIER2

Tidlig RA: Over 70 % av pasienter på Humira* er i vedvarende klinisk remisjon etter 10 år

PREMIER er en dobbelblindet, randomisert studie over to år på pasienter med tidlig og aggressiv RA. Studien viste at 1 av 2 pasienter er i remisjon etter 2 år med Humira i kombinasjon med metotreksat.

En åpen forlengelse av PREMIER-studien viser at Humira i kombinasjon med metotreksat opprettholder stabil klinisk respons i 10 år.

Leddbeskyttelse: PREMIER viste at 3 av 5 pasienter som ble behandlet med Humira i kombinasjon med metotreksat hadde ingen radiografisk progresjon etter 2 år blindet behandling, og 3 års åpen oppfølging viser at denne effekten opprettholdes over tid.

250 av de 799 pasientene initielt randominsert i studien fullførte 10 år. 75,6 prosent av de pasientene som stod på initiell kombinasjonsbehandling var i DAS28-remisjon ved år 10. Denne pasientgruppen viste også signifikant mindre radiografisk progresjon, både når det gjaldt mTSS og oppdelt i JE og JSN.

*Pasientgruppen som fikk Humira+MTX fra baseline

Humira ved etablert revmatoid artritt: DE0193

Etablert RA: Humira er et biologisk legemiddel med dokumentert beskyttelse av ledd over 10 år.

DE019 er dobbelblindet, randomisert studie over ett år på pasienter med etablert RA og med inadekvat respons på metotreksat. Studien viste at en signifikant større andel av pasienter på Humira i kombinasjon med metotreksat oppnår ACR-respons sammenliknet med metotreksat alene.

En åpen forlengelse av DE019-studien viser dokumentert leddbeskyttelse i over 10 år med Humira.

44,8 prosent av pasientene behandlet med Humira i kombinasjon med metotreksat hadde ikke radiografisk progresjon etter 10 år, definert som forandring i mTSS<0,5.


Grafisk fremstilt av AbbVie AS.

 


Referanser:

  1. Humira SPC, sist godkjent 23.04.2018, avsnitt 4.1 og 4.2
  2. Keystone EC, Breedveld FC, van der Heijde D. Longterm effect of delaying combination therapy with tumor necrosis factor inhibitor in patients with aggressive early rheumatoid arthritis: 10-year efficacy and safety of adalimumab from the randomized controlled PREMIER trial with open-label extension. J Rheumatol 2014; 41(1):5-14.
  3. Keystone EC, van der Heijde D, Kavanaugh A. Clinical, functional, and radiographic benefits of longterm adalimumab plus methotrexate: final 10-year data in longstanding rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2013; 40(9):1487-1497

 

NOHUR180065a

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.