<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

 

Hva er revmatoid artritt?

Revmatoid artritt (RA) er en kronisk leddsykdom med betennelse (synovitt) i leddhinnene. Synovitten gir hevelse og smerte samt stivhet og med tiden gir den i varierende grad skade på leddbrusk og benvev.

Leddgikt er en av mange revmatiske sykdommer som omfatter sykdomstilstander i bevegelses- og støtteapparatet som ikke er utløst av ytre skade. Spesielt hører RA til gruppen av inflammatoriske sykdommer.

Årsak

Hva som utløser RA er fremdeles ukjent. Når sykdommen først er utløst vet vi imidlertid mye om hvordan immunsystemet medierer de inflammatoriske prosessene ved RA. Etter stimulering av kroppens immunapparat oppstår det en inflammasjon i leddhinnen.

Vi vet at det foreligger en svak genetisk disposisjon for å få leddgikt, en overhyppighet hos røykere, sannsynligvis gjennom økt utvikling av autoantistoffer (slik som anti-CCP og RF). Det forskes mye omkring andre livsstilfaktorer og risikofaktorer for utvikling av RA.

Prevalens

I Norge har ca. 0,5-1 prosent av befolkningen (dvs. ca 25.000 - 50.000 personer basert på folketallet i Norge pr januar 2015, ref. www.ssb.no) leddgikt. Forekomsten blant kvinner er 3-4 ganger hyppigere enn hos menn. Den forekommer i alle aldre, men sykdommen oppstår hyppigst hos personer over 50-60 år.

Manifestasjon

Typisk for leddgikt er smerte med stivhet og hevelse i ledd. Dette fører til funksjonssvikt og vanskeliggjør daglige aktiviteter. Tretthet erfares av mange og som konsekvens av sykdommen erfarer mange depresjon, sykmeldingsperioder og eventuelt tapt arbeidsproduktivitet. Konsekvenser av leddgikt er derved redusert helserelatert livskvalitet og økt mortalitet. Gjennom mer aktiv behandling har en kunnet redusere disse ugunstige følgene av RA.

 


Referanser:

  1. Choy EH, Panayi GS. Cytokine pathways and joint inflammation in rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2001;344:907-16
  2. Tak PP, Bresnihan B. The pathogenesis and prevention of joint damage in rheumatoid arthritis: advances from synovial biopsy and tissue analysis Arthritis Rheum. 2000;43:2619-33
  3. Uhlig T, Heiberg T, Mowinckel P, et al. Rheumatoid arthritis is milder in the new millennium: health status in patients with rheumatoid arthritis 1994-2004. Ann Rheum Dis 2008;67:1710-15
  4. Statistisk sentralbyrå

Innholdet på denne siden er utviklet av AbbVie AS i samarbeid med professor Till Uhlig, Diakonhjemmet sykehus.

 

NOHUM140088(2)

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.

Sist oppdatert: 21-02-2017 11:24