<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Psoriasisartritt – epidemiologi


Psoriasis affiserer omkring 1,5 % av befolkningen (dvs ca 75.000 personer basert på folketallet i Norge pr januar 2015, ref. ssb.no), hvorav ca 10-30 % får PsA. Den store variasjonen i estimat gjenspeiler dels ulike sykdomsdefinisjoner i studier og dels at man i ulik grad har identifisert pasientene i de populasjoner man har undersøkt.

Prevalensen av PsA estimeres i følge HUNT til 0,1-0,2 % hos voksne (dvs. inntil 10.000 personer basert på folketallet i Norge pr januar 2015, ref. ssb.no, uten sikker kjønnsforskjell. Sykdommen kan oppstå i alle aldersgrupper, men prevalensen er i flere studier høyest i aldersgruppen 40-60 år.

 


Referanser:

  1. Taylor W, Gladman D, Helliwell P, et al. Classification criteria for psoriatic arthritis: development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum 2006;54:2665-73>.
  2. Statistisk sentralbyrå
  3. Mease PJ. Psoriatic arthritis: update on pathophysiology, assessment and management. Ann Rheum Dis 2011;70(suppl):i77-i84.
  4. Rudwaleit M, van der Heijde D, Landewé R, et al. The Assessment of SpondyloArthritis International Society classification criteria for peripheral spondyloarthritis and for spondyloarthritis in general. Ann Rheum Dis 2011;70:25-31.
  5. Gossec L, Smolen JS, Gaujoux-Viala C, et al. European League Against Rheumatism recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies Ann Rheum Dis 2012;71:4-12.

Innholdet på denne siden er utviklet av AbbVie AS i samarbeid med dr. med. Tor Magne Madland, overlege ved Haukeland universitetssykehus.

 

NOHUM140088(2)

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.

Sist oppdatert: 17-01-2017 12:41