<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Non-radiografisk aksial spondylartritt

Bruk av HUMIRA ved behandling av Non-radiografisk aksial spondylartritt1:

Behandling av voksne med alvorlig aksial spondylartritt uten radiografisk bekreftelse pa ankyloserende spondylitt, men med objektive tegn pa inflammasjon vist ved okt CRP og/eller MRI, som har respondert utilstrekkelig eller er intolerante overfor NSAIDs.

HUMIRA: dosering ved non-radiografisk aksial spondylartritt1

Den vanlige dosen for voksne med non-radiografisk aksial spondylartritt er 40 mg HUMIRA annenhver uke.

Trinnvis bruksanvisning HUMIRA Penn - med video


HUMIRA: kliniske studier

Humira ved non-radiografisk aksial spondylartritt: ABILITY-12

Pasienter med non-radiografisk aksial spondylartritt behandlet med Humira oppnadde bedre sykdomskontroll, redusert betennelse og forbedret livskvalitet sammenlignet med placebo.

Behandlingsrespons hos pasienter med non-radiografisk aksial spondylartritt behandlet med Humira i en placebokontrollert studie:

 

Dobbeltblind Placebo Ilumira
Respons ved uke 12 N=94 N=91
ASAS' 40 15 % 36 %***
ASAS 20 31 % 52 %**
ASAS 5/6 6 % 31 %***
ASAS delvis remisjon 5 % 16 %***
BASDAlb 50 15 % 35 %**
ASDASc.dx -0,3 -1,0***
ASDAS inaktiv sykdom 4 % 24 %***
hs-CRP' -0,3 -4,7***
SPARCCh MRI sakroilikallede -0,6 _3,2**
SPARCC MRI ryggrada, -0,2 -1,8**

b Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index
c Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score
d gjennomsnittlig endring fra baseline
n=91 placebo og n=87 Ilumira
g hey sensitivitet C-Reactive Protein (ing/L) n=73 placebo og n=70 Ilumira
h Spondyloanhritis Research Consortium of Canada
i n=84 placebo og Ilumira
j n=82 placebo og n=85 Humira
**• **, * Statistisk signifikant ved p < 0,001, < 0,01 og <0,05
for alle sammenligninger mellom Ilumira og placebo.
Grafisk fremstilst av AbbVie

Effekt og sikkerhet av Humira 40 mg annenhver uke ble undersokti185 pasienter med aktiv non-radiografisk aksial spondylartritt i en randomisert, 12 ukers dobbeltblind, placebokontrollert studie. Gjennomsnittlig baseline for sykdsomaktivitet [Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI)) var 6,4 for pasienter behandlet med Humira og 6,5 for pasienter pa placebo og alle pasienter inkludert i studie har hatt en utilstrekkelig respons pa eller intoleranse overfor 1 NSAIDs, eller en kontraindikasjon for NSAIDs.a Assessments in Spondyloarthritis International Society

33 (18 %) av pasientene ble samtidig behandlet med sykdomsmodifiserende anti-revmatiske legemidler, og 146 (79 %) av pasientene med NSAIDs ved baseline.

Resultater: Symptomer og sykdomstegn pa aktiv non-radiografisk aksial spondylartritt var statistisk signifikant forbedret hos pasienter behandlet med Humira sammenlignet med placebo ved uke 12.
Konklusjon: Pasienter med non-radiografisk aksial spondylartritt (nr-AkSpA) behandlet med Humira oppnadde bedre sykdomskontroll, redusert betennelse og forbedret livskvalitet sammenlignet med placebo.

 


Referanser:

  1. HUMIRA SPC sist godkjent 23.04.2018, aysnitt 4.1 og 4.2
  2. Sieper J, van der Heijde D, Dougados M, et al Efficacy and safety of adalimumab in patients with non-radiographic axial spondyloarthritis: results of a randomised placebo-controlled trial (ABILITY-1) Annals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 07 July 2012. doi: 10.1136/annrheumdis-2012-201766


NOHUR180065d

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.