<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Ankyloserende spondylitt

Bruk av HUMIRA ved behandling av ankyloserende spondylitt1:

Behandling av voksne med alvorlig aktiv ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell terapi.

HUMIRA: dosering ved ankyloserende spondylitt1

Den vanlige dosen for voksne med ankyloserende spondylitt er 40 mg HUMIRA annenhver uke.

Trinnvis bruksanvisning HUMIRA Sprøyte

Trinnvis bruksanvisning HUMIRA Penn - med video
 

HUMIRA: kliniske studier

Humira ved ankyloserende spondylitt: ATLAS2

Signifikant bedre effekt på alle ASAS–parametre samt delvis remisjon sammenliknet med placebo.

ASAS–parametre og delvis remisjon:

Grafisk fremstilt av AbbVie.

Hensikten med studien var å evaluere langtids sikkerhet og effekt av Humira (adalimumab) hos pasienter med ankyloserende spondylitt inkludert pasienter med total spinal ankylose. Studien var en 24-ukers dobbeltblindet, placebo-kontrollert studie med 315 pasienter. Pasientene ble randomisert i 2:1 ratio for henholdsvis subkutan injeksjon av Humira 40 mg eller placebo annenhver uke.

Primærendepunktet for studien var ASAS20 ved uke 12. Sekundærendepunktene inkluderte andre mål for sykdomsaktivitet, spinal mobilitet og funksjon, deriblant ASAS20, samt ASAS partiell remisjon ved uke 24.

Resultater: Signifikant bedre effekt på alle ASAS–parametre samt delvis remisjon sammenliknet med placebo.

Konklusjon: Adalimumab ble godt tolerert gjennom den 24-ukers lange studieperioden og var assosiert med rask, vedvarende og klinisk signifikant reduksjon i tegn og symptomer på aktiv ankyloserende spondylitt.

Humira ved ankyloserende spondylitt over lang tid: ATLAS-OLE3

Humira reduserte tegn og symptomer på ankyloserende spondylitt, inkludert delvis remisjon opp til to år.

ASAS-respons hos pasienter behandlet med Humira over 104 uker

Grafisk fremstilt av AbbVie.

BASDAI 50 ble også opprettholdt over to år ved behandling med Humira.

Grafisk fremstilt av AbbVie AS.

Dette er en åpen forlengelse av ATLAS-studien. Ved uke 24 ble pasientene satt på open-label Humira 40 mg annen hver uke, uavhenging av tidligere behandling. Effektparametere inkluderte ASAS20, ASAS40, ASAS delvis remisjon og evaluering av endring i individuelle parametere av ASAS20-respons, deriblant BASFI og BASDAI. To års interimdata ble analysert basert på total varighet av Humira-behandling uavhengig av randomiseringen.

Resultater: Etter to år stod 255 (82 %) av de 311 pasientene fra den orginale ATLAS-populasjonen fortsatt på behandling med Humira. Den åpne forlengelsen av studien viser at effekten var vedvarende over to år.

Konklusjon: Humira reduserte tegn og symptomer på ankyloserende spondylitt, inkludert delvis remisjon opp til to år. Humira sin sikkerhetsprofil var stabil over to år.

Humira ved ankyloserende spondylitt og identifersing av prediktorer for god klinisk respons: RHAPSODY4

Studien ble gjennomført for å evaluere effekt og sikkerhet av Humira i en stor pasientkohort med ankyloserende spondylitt og for å identifisere kliniske prediktorer for god klinisk respons.

Rhapsody er en multinasjonal åpen studie over 12 uker hvor 1250 pasienter ble inkludert. Pasienter med aktiv AS (BASDAI 4) ble satt på Humira 40 mg annenhver uke i tillegg til deres standard antirevmatiske behandling. I studien ble det benyttet tre definisjoner av god klinisk respons; BASDAI50, ASAS40 og ASAS delvis remisjon.

Resultater: Av de 1250 pasientene fullførte 1159 (92,7 %) 12 ukers behandling med Humira. Ved uke 12 oppnådde 57,2 % av pasientene BASDAI50; 53,7 % ASAS40 og 27,7 % ASAS delvis remisjon.

Konklusjon: Humira var effektivt i denne store kohorten av pasienter med ankyloserende spondylitt, der mer enn halvparten av pasientene oppnådde BASDAI50- eller ASAS40-respons. Mer enn ¼ av pasientene oppnådde delvis remisjon ved uke 12. Lavere alder, høyere CRP-konsentrasjon, HLA-B27-positive og TNF-naive var sterkt assosiert med responsoppnåelse av BASDAI 50, ASAS40 og delvis remisjon.

 


Referanser:

  1. HUMIRA SPC  sist godkjent 23.04.2018, avsnitt 4.1 og 4.2 
  2. van der Heijde D, Kivitz A, Schiff MH, et al. Efficacy and safety of adalimumab in patients with ankylosing spondylitis: results of a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum. 2006;54:2136-2146.
  3. van der Heijde D, Schiff MH, Sieper J, et al. Adalimumab effectiveness for the treatment of ankylosing spondylitis is maintained for up to 2 years: long-term results from the ATLAS trial. Ann Rheum Dis. 2009;68:922-929.
  4. Rudwaleit M, Claudepierre P, Wordsworth P, et al. Effectiveness, safety, and predictors of good clinical response in 1250 patients treated with adalimumab for active ankylosing spondylitis. J Rheumatol. 2009;36:801-808

 

NOHUR180065c

 

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.