<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Aksial Spondylartritt (aksial SpA)

Spondylartritter er en stor gruppe inflammatoriske revmatiske sykdommer som inkluderer pasienter med Bekhterevs sykdom/Ankyloserende Spondylitt (AS), Psoriasis Artritt (PsA), artritt ved inflammatorisk tarmsykdom/Enteroassosiert Artritt (EA), Reaktiv artritt (ReA), noen former av Juvenil Kronisk Artritt (JCA) og udifferensiert Spondylartritt (uSpA).

Pasienter med disse diagnosene har delvis felles etiopatogenese og en del overlappende symptomer og funn:

 • Inflammasjon i iliosakralledd (IS-ledd)
 • Inflammatoriske ryggsmerter
 • HLA-B27
 • Ankyloseutvikling i columna
 • Uveitt/Regnbuehinnebetennelse
 • Psoriasis
 • Tarminflammasjon
 • Artritter (asymmetrisk oligoartritt)
 • Entesitter
 • Daktylitt (”Pølsefingre/-tær")

I tillegg har de i utgangspunktet lignende behandling.

Av disse sykdommene er AS den best beskrevne og hyppigst forekommende, og inntil 2009 var klassifikasjon for AS også benyttet som diagnostiske kriterier. Disse kriteriene er basert på påvisning av kroniske forandringer i iliosakralleddene ved røntgenundersøkelser, og når de anvendes tar det gjennomsnittlig 8 år fra en person blir syk til diagnosen blir satt.
Innføring av MR i diagnostikk av pasienter med inflammatoriske ryggsmerter og tilgang til bedre behandling har medført at disse kriteriene ikke lengre er hensiktsmessige for diagnostikk. Ved kriteriene som ble foreslått innført i 2009 fokuserte man derfor på muligheten for tidlig identifisering av pasienter med spondylartritt.

ASAS klassifikasjonskriterier – Aksial SpA

Grafisk fremstil av AbbVie.

 


Referanser:

 1. van der Linden S, Valkenburg HA, Cats A, et al. Evaluation of diagnostic criteria for ankylosing spondylitis. A proposal for modification of the New York criteria. Arthritis Rheum, 1984;27: 361-368.
 2. Rudwaleit M, van der Heijde D, Landewé R, et al. The development of Assessment of SpondyloArthritis international Society classification criteria for axial spondyloarthritis (part II): validation and final selection. Ann Rheum Dis. 2009;68:777-783

Innholdet på denne siden er laget av AbbVie i samarbeid med overlege Gunnstein Bakland, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF - Tromsø, Revmatologisk avdeling.

 

NOHUM140088(2)

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.

Sist oppdatert: 17-01-2017 12:41