<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Revmatologi

Indikasjoner for HUMIRA ved revmatiske lidelser:

Revmatoid artritt 

  • I kombinasjon med metotreksat: Behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne når responsen på andre sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler inkl. metotreksat ikke har vært tilstrekkelig.
  • Behandling av alvorlig, aktiv og progredierende revmatoid artritt hos voksne som ikke tidligere er behandlet med metotreksat. 
  • Adalimumab kan gis som monoterapi ved intoleranse overfor metotreksat eller når behandling med metotreksat ikke er egnet. 

Gitt i kombinasjon med metotreksat har adalimumab vist seg å redusere progresjonshastigheten av den strukturelle leddskaden, målt ved røntgenundersøkelser, og å forbedre den fysiske funksjon. 

Les mer om HUMIRA ved behandling av revmatoid artritt

Entesittrelatert artritt

HUMIRA er indisert til behandling av aktiv entesittrelatert artritt hos pasienter i alderen 6 år og eldre, som har respondert utilstrekkelig på, eller som er intolerante overfor konvensjonell terapi.

Les mer om HUMIRA ved behandling av entesittrelatert artritt

Polyartikulær juvenil idiopatisk artritt

  • HUMIRA i kombinasjon med metotreksat: Behandling av aktiv polyartikulær juvenil idiopatisk artritt hos barn og ungdom fra 2 år som har respondert utilstrekkelig på ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs).
  • HUMIRA kan gis som monoterapi i tilfelle intoleranse mot metotreksat eller når fortsettelse av behandling med metotreksat ikke er hensiktsmessig. 

HUMIRA er ikke studert hos barn yngre enn 2 år.

Les mer om HUMIRA ved behandling av polyartikulær juvenil idiopatisk artritt

Psoriasisartritt

Behandling av aktiv og progredierende psoriasisartritt hos voksne når responsen på tidligere behandling med sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler ikke har vært tilfredstillende.

HUMIRA har vist å redusere progresjonshastighet av perifer leddskade, målt ved røntgen, hos pasienter med polyartikulære, symmetriske undergrupper av sykdommen, og å forbedre fysisk funksjon.

Les mer om HUMIRA ved behandling av psoriasisartritt

Ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom)

Behandling av voksne med alvorlig aktiv ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell terapi.

Les mer om HUMIRA ved behandling av ankyloserende spondylitt

Non-radiografisk aksial spondylartritt

Behandling av voksne med alvorlig aksial spondylartritt uten radiografisk bekreftelse på ankyloserende spondylitt, men med objektive tegn på inflammasjon vist ved økt CRP og/eller MRI, som har respondert utilstrekkelig eller er intolerante overfor NSAIDs.

Les mer om HUMIRA ved behandling av non-radiografisk aksial spondylartritt

 


Referanser:

  • Humira SPC kapittel 4.1, sist oppdatert 23.04.2018

 

NOHUR180065

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.