<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Virkningsmekanisme

Adalimumab er et rekombinant humant monoklonalt antistoff. Et slikt antistoff er formet som en Y og består av to Fab-fragmenter og to Fc-fragmenter. Bindingssetene på Fab-fragmentene binder seg spesifikt til fritt og membranbundet tumornekrosefaktor-alfa (TNF-alfa), som er et sentralt cytokin ved systemisk inflammasjon. Adalimumab nøytraliserer den biologiske funksjonen til TNF-alfa.

Film om virkningsmekanisme

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.