<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Virkningsmekanisme

Adalimumab er et rekombinant humant monoklonalt antistoff. Bindingssetene på Fab-fragmentene binder seg spesifikt til fritt og membranbundet tumornekrosefaktor-alfa (TNF-alfa), som er et sentralt cytokin ved inflammasjon. Adalimumab nøytraliserer den biologiske funksjonen til TNF-alfa.1

 

 


Referanser

1.Tracey D, Klareskog L, Sasso EH, et al. Tumor necrosis factor antagonist mechanisms of action: a comprehensive review. Pharmacol Ther. 2008;117(2):244-279.

 

NO-HUM-190012
 

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.