<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdetViktig sikkerhetsinformasjon

 

Interaksjoner
 • Kombinasjonen av HUMIRA og anakinra er ikke anbefalt
 • Kombinasjonen av HUMIRA og abatecept er ikke anbefalt
Kontraindikasjoner
 • Overfølsomhet for et eller flere av innholdsstoffene
 • Aktiv tuberkulose eller annen kraftig infeksjon som sepsis, samt opportunistiske infeksjoner
 • Moderat til alvorlig hjertesvikt (NYHA klasse III/IV)
Graviditet og amming
 • HUMIRA skal kun brukes under graviditet dersom det er helt nødvendig
 • HUMIRA kan benyttes ved amming
Vanligste bivirkninger (>1/10)
 • Infeksjoner (som nasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon og sinusitt)
 • Reaksjoner på infeksjonssted (erytem, kløe, blødning, smerte eller hevelse)
 • Hodepine og smerter i skjelett og muskulatur
 • Magesmerter, kvalme og oppkast
 • Leukopeni og anemi
 • Lipidøkning
 • Stigning i leverenzymer
 • Utslett

 

Referanse: HUMIRA SPC avsnitt 4.1, 4.2,4.3,4.5,4.6,4.8,5.1 og 5.2, sist oppdatert 26.07.2018


NO-HUM-180016

 

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.