<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Hva er Humira?

Humira er et rekombinant humant monoklonalt antistoff som blokkerer proteinet TNF-alfa, og motvirker betennelses- og immunprosesser i kroppen1.

TNFα

TNF er et cytokin som fremmer inflammatoriske responser. TNFα har to humane reseptorer (p55 og p75) som finnes på overflaten til en rekke celletyper2. Ved lave konsentrasjoner i vev antas TNF å ha gunstige effekter, for eksempel ved forsterkningen av vertsforsvarsmekanismer mot infeksjoner. Ved høye konsentrasjoner kan TNF føre til overflødig inflamasjon og organskade.

TNFα produseres av monocytter, makrofager, B-celler, T-celler og fibroblaster.

TNF har en spesielt viktig rolle i reguleringen av en kaskade av patogene hendelser i revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt, psoriasisartritt, psoriasis og Crohns sykdom3, eksemplifisert ved induksjon av cytokiner, slik som IL-1β og IL-6, og induksjon av akutt- faseproteiner, slik som C-reaktivt protein

Hvordan Humira hemmer TNFα

Adalimumab er en TNF-hemmer. Antistoffet nøytraliserer TNFα ved blokkering av cytokinets interaksjoner med p55 og p75 TNF-reseptorer på celleoverflaten, og hemmer slik de biologiske aktivitetene av TNFα. Adalimumab modulerer også biologiske responser som induseres eller reguleres av TNFα, deriblant endringer i mengden av adhesjonsmolekyler som er ansvarlig for leukocyttmigrasjon (ELAM, VCAM-1 og ICAM-1)4

 


Referanser:

  1. Humira SPC kapittel 2 og 5.1, sist oppdatert 26.07.2018
  2. Machold KP, Smolen JS. Adalimumab – a new TNF-alpha antibody for treatment of inflammatory joint disease. Expert Opin. Biol. Ther. (2003) 3(2):351-360
  3. Burmester G et al. Adalimumab: long-term safety in 23 458 patients from global clinical trials in rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, psoriasis and Crohn's disease. Ann Rheum Dis. 2013 Apr;72(4):517-24.
  4. Menter A et al. Adalimumab therapy for moderate to severe psoriasis: A randomized, controlled phase III trial. J Am Acad Dermatol (2008)58:106-15

 

NOHUD170631(1)

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.