<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Hva er HUMIRA?

Humira (adalimumab) er et rekombinant humant monoklonalt antistoff uttrykt i ovarieceller fra kinesisk hamster. Adalimumab er av antistoff og isotype IgG1 som  binder med høy affinitet og spesifisitet til human tumornekrosefaktor-alfa (TNFα).

TNFα

TNF er et cytokin som fremmer inflammatoriske responser. TNFα produseres av monocytter, makrofager, B-celler, T-celler og fibroblaster. Produksjon av TNFα kan stimuleres av endotoksiner, lipopolysakkarider, interferon gamma og interleukiner. TNFα har to humane reseptorer (p55 og p75) som finnes på overflaten til en rekke celletyper (Machold and Smolen, 2003). Forøkte nivåer av TNFα er assosiert med autoimmune sykdommer som revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt, psoriasisartritt, psoriasis og Crohns sykdom (Burmester et al., 2013).

Hvordan Humira hemmer TNFα

Adalimumab er en TNF-hemmer. Antistoffet nøytraliserer TNFα ved blokkering av cytokinets interaksjoner med p55 og p75 TNF-reseptorer på celleoverflaten, og hemmer slik de biologiske aktivitetene av TNFα. Adalimumab modulerer også biologiske responser som induseres eller reguleres av TNFα, deriblant endringer i mengden av adhesjonsmolekyler som er ansvarlig for leukocyttmigrasjon (ELAM, VCAM-1 og ICAM-1) (Menter et al., 2008).

Referanser:

Humira SPC


Burmester G et al. Adalimumab: long-term safety in 23 458 patients from global clinical trials in rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, psoriasis and Crohn's disease. Ann Rheum Dis. 2013 Apr;72(4):517-24.

Machold KP and Smolen JS. Adalimumab – a new TNF-alpha antibody for treatment of inflammatory joint disease. Expert Opin. Biol. Ther. (2003) 3(2):351-360

Menter A et al. Adalimumab therapy for moderate to severe psoriasis: A randomized, controlled phase III trial. J Am Acad Dermatol (2008)58:106-15


 

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.

Sist oppdatert: 17-01-2017 12:41