<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Ulcerøs kolitt

Behandling av moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt hos voksne som har hatt utilstrekkelig respons på konvensjonell behandling, inkl. kortikosteroider og 6-merkaptopurin (6-MP) eller azatioprin (AZA), eller som ikke tolererer eller har kontraindikasjoner mot slike behandlinger.1

HUMIRA: dosering ved Ulcerøs kolitt:

Anbefalt induksjonsregime hos voksne pasienter med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt er 160 mg ved uke 0 (dosen gis som to 80 mg injeksjoner i løpet av en dag eller som en 80 mg injeksjon per dag i to påfølgende dager), etterfulgt av 80 mg ved uke 2.

Etter induksjon er anbefalt dose 40 mg annenhver uke via subkutan injeksjon.

I løpet av vedlikeholdsbehandling kan kortikosteroider gradvis seponeres i henhold til kliniske retningslinjer.

Enkelte pasienter som opplever en reduksjon i respons, kan ha nytte av en økning i doseringsfrekvens til 40 mg Humira hver uke, eller 80 mg annenhver uke.

Tilgjengelig data tyder på at klinisk respons vanligvis oppnås innen 2-8 ukers behandling. Behandling med Humira bør ikke fortsette hos pasienter som ikke responderer i løpet av denne tiden.1

Kliniske studier

Effekten av Humira er kartlagt gjennom de kliniske studiene ULTRA-1, ULTRA-2 og ULTRA-3 (se flytskjema). I de påfølgende avsnittene er en oppsummering av de viktigste dataene.


Pasienter fra både ULTRA-1 og ULTRA-2 hadde mulighet til å gå over i en åpen forlengelsesstudie kalt ULTRA-3.


Definisjoner:

 • Klinisk remisjon per full Mayo score: definert som Mayo score </= 2 uten noen subscores >1.
 • Klinisk respons per partiell Mayo score: definert som nedgang i partiell Mayo score på >/= 2 poeng og minst 30 % fra baseline, med samme score for rektal blødning som ovenfor.
 • Klinisk respons per full Mayo score:  Definert som nedgang i Mayo score på ≥ 3 poeng, og ≥ 30% fra baseline, med en nedgang i rektal blødning subscore (RBS) på ≥ 1 eller en absolutt RBS på 1 eller 0.
 • Rektal blødning og antall avføringer per dag ble tolket mest konservativ – worst score av de tre siste dagene – ikke gjennomsnitt.

Rask effekt

I studien ULTRA-1 ble 390 TNF-antagonistnaïve pasienter randomisert til enten placebo, Humira 160/80 mg eller Humira 80/40 mg. Etter uke 2 fikk pasientene i begge adalimumab-armene 40 mg annenhver uke. Klinisk remisjon ble vurdert ved uke 8. Flere pasienter indusert med Humira 160/80 mg oppnådde klinisk remisjon versus placebo ved uke 8 (18 % vs. 9 %, p=0,031).2

I studien ULTRA-2 fikk 248 pasienter Humira 160/80 mg mens 246 pasienter fikk placebo. Kliniske resultater ble vurdert for induksjon av remisjon ved uke 8 og for vedlikehold av remisjon ved uke 52. Av pasientene som ble randomisert til Humira stod 60 % av disse på steroider ved studiestart, og 40 % av disse hadde tidligere vært behandlet med Infliximab . Flere pasienter indusert med Humira 160/80 mg oppnådde klinisk remisjon versus placebo ved uke 8 (17 % vs. 9 %, p=0,019). 50,4 % av pasientene på Humira 160/80 mg oppnådde klinisk respons ved uke 8.3

I en post-hoc analyse av ULTRA-2 så man at klinisk respons på Humira var observert så tidlig som i uke 2. Det var 39,1 % av pasientene i Humira-gruppen (160/80) som hadde en klinisk respons vs 19,9 % i placebo-gruppen. Dette ble målt ved partiell Mayo score.4

Vedvarende effekt av Humira

I ULTRA-2 var 21/41 (51%) av Humira-pasienter som oppnådde remisjon ved uke 8 fremdeles i remisjon ved uke 52.4

Av de pasientene som hadde en respons i uke 8, oppnådde 50 % respons, 31 % remisjon, 40% tilheling av slimhinner, og 21 % steroidfri remisjon i ≥ 90 dager ved uke 52.

Pasienter fra studiene ULTRA-1 og ULTRA-2 hadde muligheten til å gå over i en åpen langsiktig forlengelsesstudie ULTRA-3.5

 • Av de pasientene som var i klinisk remisjon (FMS) da de gikk inn i ULTRA-3, var det 79 % (LOCF) som fortsatt var i remisjon ved år 4.
 • Av de pasientene som hadde mukosal tilheling da de gikk inn i ULTRA-2, var det 60 % (NRI) som oppnådde mukosal tilheling ved år 4.

Mukosal tilheling

Det har blitt vist en korrelasjon mellom  mukosal tilheling og flere viktige faktorer, inkludert remisjonsrater over tid, sykdomsrelaterte komplikasjoner (f.eks risiko for kolorektalkreft), kolektomi og pasientens livskvalitet.6

I ULTRA-2 ble mukosal tilheling ved uke 8 oppnådd hos 41 % av pasientene behandlet med Humira (n=248) vs 32 % i kontrollgruppen (n=246). Ved uke 52 var tilsvarende tall 25 % for pasientene behandlet med Humira vs 15 % i kontrollgruppen. Ser man på mukosal tilheling ved uke 52 for de pasientene på Humira med klinisk respons i uke 8, er det 43 % som oppnår mukosal tilheling.4

Steroidfri remisjon

Av de pasientene i ULTRA-2 som stod på kortikosteroider ved baseline (n=290), var det dobbelt så mange Humira-pasienter som oppnådde steroidfri-remisjon ved uke 52 i forhold til kontrollgruppen3:

 • 13 % av pasientene på Humira (n=150) vs 6 % i kontrollgruppen (n=140)
 • Av uke-8-respondere på Humira som brukte steroider, var det 21% som oppnådde steroidfri remisjon og 37,8 % som var steroidfri.

Effekt uavhengig av tidligere behandling

I ULTRA-2 var ca 40 % av pasientene tidligere behandlet med TNF-hemmer (IFX). En post hoc analyse av ULTRA-2 viser at for TNF-erfarne pasienter som responderte ved uke 8 var respons- og remisjonsrate hhv 45,7 % og 26 % ved uke 52.4

 


Referanser

 1. HUMIRA SPC avsnitt 4.1, 4.2, sist oppdatert 26.07.2018
 2. Reinisch, Walter, William J Sandborn, Daniel W Hommes, Geert D'Haens, Stephen Hanauer, Stefan Schreiber, Remo Panaccione, Richard N Fedorak, Mary Beth Tighe, Bidan Huang, Wendy Kampman, Andreas Lazar, and Roopal Thakkar.  "Adalimumab for induction of clinical remission in moderately to severely active ulcerative colitis: results of a randomised controlled trial." Gut. 2011;60(6):780-787
 3. Sandborn, William J., Gert van Assche, Walter Reinisch, Jean–Frederic Colombel, Geert D'Haens, Douglas C. Wolf, Martina Kron, Mary Beth Tighe, Andreas Lazar, and Roopal B. Thakkar.  "Adalimumab Induces and Maintains Clinical Remission in Patients With Moderate-to-Severe Ulcerative Colitis." Gastroenterology. 2012;142(2):257-65
 4. Sandborn, W. J., J. F. Colombel, G. D'Haens, G. Van Assche, D. Wolf, M. Kron, A. Lazar, A. M. Robinson, M. Yang, J. D. Chao, and R. Thakkar.  "One-year maintenance outcomes among patients with moderately-to-severely active ulcerative colitis who responded to induction therapy with adalimumab: subgroup analyses from ULTRA 2." Aliment Pharmacol Ther. 2013 ;37(2):204-13
 5. Colombel, J. F., W. J. Sandborn, S. Ghosh, D. C. Wolf, R. Panaccione, B. Feagan, W. Reinisch, A. M. Robinson, A. Lazar, M. Kron, B. Huang, M. Skup, and R. B. Thakkar.  "Four-year maintenance treatment with adalimumab in patients with moderately to severely active ulcerative colitis: Data from ULTRA 1, 2, and 3." Am J Gastroenterol 2014; 109:1771–1780;
 6. Lichtenstein, G. R., and P. Rutgeerts.  "Importance of mucosal healing in ulcerative colitis." Inflamm Bowel Dis. 2010 Feb;16(2):338-46.

 

 

NOHUG180262

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.