<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Pediatrisk Crohns sykdom

Bruk av HUMIRA ved behandling av pediatrisk Crohns1:
Behandling av moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom hos pediatriske pasienter (fra alderen 6 år) som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell terapi inkl. primær ernæringsterapi, et kortikosteroid og et immunmodulerende legemiddel, eller som ikke tolererer eller har kontraindikasjoner mot slike behandlinger.

HUMIRA: dosering ved pediatrisk Crohns:

Anbefalt dose for pasienter fra 6 til 17 år med Crohns sykdom er basert på kroppsvekt (tabell 4). Humira administreres subkutant.

Humira kan være tilgjengelig i andre styrker og/eller formuleringer avhengig av individuelle behandlingsbehov.
 

Tabell 4

Tabell 4: Humiradosering for pediatriske pasienter med Crohns sykdom
 

Pasienter som opplever utilstrekkelig respons kan ha nytte av en økning i dosering:

• < 40 kg: 20 mg hver uke
• ≥ 40 kg: 40 mg hver uke, eller 80 mg annenhver uke

Fortsettelse av behandlingen hos pasienter som ikke responderer innen uke 12, bør vurderes nøye.

Det er ikke relevant å bruke Humira hos barn under 6 år ved denne indikasjonen.1

Kliniske studier

Her er de viktigste data fra studien IMAgINE 1, og en åpen forlengelsesstudie av denne.

Raskt innsettende effekt

Humira kan gi klinisk respons allerede ved uke 4. 82 % av pediatriske pasienter med Crohns sykdom som ikke har respondert på konvensjonell behandling oppnådde klinisk respons med Humira innen uke 4 (n=155/188). Dette inkluderer også pasienter som tidligere har forsøkt annen biologisk behandling, en gruppe pasienter som kan være vanskelig å behandle.2

Hjelper barn og unge med å oppnå vedvarende sykdomskontroll

Humira kan gi vedvarende klinisk remisjon over tid.

Data opptil 1 år2:

Graf som viser hvor mange pasienter som oppnådde remisjon ved henholdsvis 26. og 52. uke

  • 38,7 % av pediatriske pasienter med Crohns sykdom behandlet med Humira oppnådde klinisk remisjon ved uke 26.
  • 33,3 % oppnådde klinisk remisjon ved uke 52.

Data opptil 5 år:
Ett hundre pasienter (n=100) fra IMAgINE 1 fortsatte i en «open-label» langtids forlengelsesstudie. Etter 5 år med adalimumab-behandling var 74 % (37/50) av de 50 gjenværende pasientene i studien fortsatt i klinisk remisjon og 92 % (46/50) av pasientene fortsatte å ha klinisk respons per PCDAI.1

Resultater fra IMAgINE 1 viste at Humira kan gi effekt både hos anti-TNF-naïve og hos anti-TNF-erfarne pasienter.2

  • Anti-TNF-naïve: 63 % av anti-TNF-naïve pasienter (n=27/43) behandlet med Humira oppnådde klinisk remisjon ved uke 26.
  • Anti-TNF-erfarne: 19 % av anti-TNF-erfarne pasienter (n=6/32) behandlet med Humira oppnådde klinisk remisjon ved uke 26.2

 


Referanser

  1. Humira SPC avsnitt 4.1, 4.2, 5.1, sist oppdatert 26.07.2018.
  2. Hyams JS, Griffiths A, Markowitz J, et al. Safety and efficacy of adalimumab for moderate to severe Crohn’s disease in children. Gastroenterology. 2012;143(2):365-374.e2.
  3. Fumery M, Jacob A, Sarter H et al. Efficacy and Safety of Adalimumab After Infliximab Failure in Pediatric Crohn Disease. JPGN 2015;60: 744–748.
     

NOHUG180261

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.