<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

WHO om psoriasis

fra WHOs nyhetsmelding 23. mai 2014:

WHOs 67. generalforsamling erkjenner at psoriasis er en kronisk, ikke-smittsom sykdom.

WHOs 67. generalforsamling har erkjent at psoriasis er en kronisk, ikke-smittsom, smertefull, skjemmende og invalidiserende sykdom som det ikke finnes noen kur for.1

De understreker at psoriasis gir forhøyet risiko for en rekke følgetilstander, f. eks. hjerte- og karsykdommer, diabetes og metabolsk syndrom. Samtidig sier de at opptil 42 % av pasientene med psoriasis utvikler psoriasisartritt, en tilstand som kan gi smerte, stivhet og hevelse i leddene og føre til permanente misdannelser og uførhet.1

Referanser:
1. World Health Organization, “Psoriasis”, Sixty-seventh World Health Assembly. WHA67.9, 24 May 2014.
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R9-en.pdf

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.