<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Negleaffeksjon kan medføre økt alvorlighetsgrad av psoriasis1,2

Pasienter med mild psoriasis kan ha  sykdomsmanifestasjoner som gjør at topikal behandling ikke er tilstrekkelig.  Eksempler på dette kan være:
 
minst to negler er fortykket (onychodystrophy)  
eller har løftet seg fra neglesengen  (onycholysis) 


Psoriasis studie IV sammenligner effekt og sikkerhet mellom Humira vs Placebo hos 217 voksne pasienter med moderat til alvorlig neglepsoriasis. Behandling med HUMIRA viste en behandlingsfordel hos pasienter med neglepsoriasis med ulik grad av hudpåvirkning BSA ≥ 10 % (60 % av pasientene) og BSA < 10 % og ≥ 5 % (40 % av pasientene). 

Resultater fra placebokontrollert periode og åpen forlengelse:

1. Endepunkt: ≥mNAPSI 75% (modified nail psoriasis severity index)


Grafisk fremstilt av AbbVie 

Referanse: HUMIRA SPC avsnitt 5.1, sist oppdatert 26.04.2018

 

2. Endepunkt: PGA-F klar/minimal og ≥2-grad forbedring (%) (physicians global assessment of fingernail psoriasis) 


Grafisk fremstilt av AbbVie

Referanse: HUMIRA SPC avsnitt 5.1, sist oppdatert 26.04.2018

 

3. Endepunkt: Prosentvis endring i total fingernegl NAPSI (%)


Grafisk fremstilt av AbbVie


Referanse: HUMIRA SPC avsnitt 5.1, sist oppdatert 26.04.2018
 


Referanser

  1. Mrowietz U, Kragballe K, Reich K , et al. Definition of treatment goals for moderate to severe psoriasis: a European consensus. Arch Dermatol Res. 2011;303(1):1-10
  2. Dauden E, Puig L, Ferrandiz C, et al. Consensus document on the evaluation and treatment of moderate-to-severe psoriasis: Psoriasis Group of the Spanish Academy of Dermatology and Venereology. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016;30 Suppl 2:1-18.


NOHUD180180 

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.