<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Behandlingsmål (PASI)

I fravær av dekkende Nordiske behandlingsretningslinjer ved moderat til alvorlig plakkpsoriasis, ønsker Kragballe et al. med sin publikasjon i Acta Derm Venereol 2014 å komme med nordiske anbefalinger for behandlingsmål.1

Resultatet viste at:

  • 87,5 % var enige om at PASI skal skåres på pasienter som vurderes for systemisk behandling og lysbehandling. Flere av de norske ekspertene mente at PASI skulle måles på alle pasienter med psoriasis.
  • 93,75 % var enige om at den beste måten for å fremme bruk av PASI, ville være gjennom økt kunnskap og forståelse av PASI hos helsepersonell som er involvert i oppfølging av psoriasispasienter.

Det var konsensus for bruk av behandlingsmål slik som beskrevet i de europeiske retningslinjene:1

Figur 1: Behandlingsmål for behandling av moderat til alvorlig plakk psoriasis. Figuren er modifisert av AbbVie2

Klikk her for å se publikasjonen (Implementing Best Practice in Psoriasis: A Nordic Expert Group Consensus)

Psoriasis Area og Severity Index (PASI)

En pasients Psoriasis Area og Severity Index (PASI) er et mål på alvorlighetsgrad av psoriasis. Det er et vanlig brukt mål i kliniske studier for psoriasisbehandlinger.

PASI består av to trinn:

  1. Beregning av BSA (Body Surface Area), kroppsarealet som er dekket med lesjoner og
  2. Vurdering av alvorlighetsgraden av lesjoner

Det andre trinnet består av vurdering av lesjoner: erytmi (rødhet), hardhet (tykkelse) og skjelling.

Alle beregninger blir kombinert i en skår (PASI-resultat) i området 0 (ingen psoriasis på kroppen), opp til 72 (de mest alvorlige tilfeller av psoriasis). Typisk vil PASI beregnes før, under og etter en behandlingsperiode for å bestemme hvor godt pasienten responderer på behandlingen.

AbbVie tilbyr PASI-kurs for helsepersonell:
Kurs i helseregion sør-øst: Peter Nordlund, peter.nordlund@abbvie.com
Kurs i resten av landet: Roar Øksendal, roar.oksendal@abbvie.com

 


Referanser:

  1. Kragballe et al., Implementing Best Practice in Psoriasis: A Nordic Expert Group Consensus. Acta Dermato-Venereologica. 2014; 94: 547–552.
  2. Mrowietz et al., Definition of treatment goals for moderate to severe psoriasis: a European consensus. Arch Dermatol Res (2011) 303:1–10.

 

NOHUD160236 (1)

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.