<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Behandling av psoriasis med Humira

HUMIRA er godkjent for behandling av moderat til alvorlig kronisk plakkpsoriasis hos voksne pasienter som er kandidater for systemisk behandling1

 • 71 % av pasientene på Humira oppnådde PASI75 respons ved uke 16, versus
  7 % av pasientene på placebo1.
 • Ved uke 16 hadde 30,6 % av pasientene som fikk Humira oppnådd PGA score ‘klar’ eller ‘nesten klar’ for hender og/eller føtter, versus 4,3 % for placebo2.
 • Effekt og sikkerhet er stabil over tid hos psoriasis-pasientene behandlet med Humira4.

Les mer om effekten av Humira påvist i studiene
 

Behandling av neglepsoriasis med Humira

Psoriasisstudie IV sammenlignet effekt og sikkerhet av Humira versus Placebo for 217 voksne pasienter med moderat til alvorlig neglepsoriasis. Behandling med Humira viste en behandlingsfordel hos pasienter med neglepsoriasis med ulik grad av hudpåvirkning5.

 • HUMIRA ga bedring av symptomer ved uke 265
 • HUMIRA ga statistisk signifikant bedring av livskvalitet sammenlignet med placebo5
 • HUMIRA ga effekt for pasienter med neglepsoriasis og ulik grad av hudpåvirkning (BSA-skår)5:
  • BSA ≥10 % eller
  • BSA <10 % og ≥5 %

Pasienter med mild psoriasis kan ha sykdomsmanifestasjoner  som gjør at topikal behandling ikke er tilstrekkelig.  Eksempler på dette kan være at6:

 • minst to negler er fortykket, eller  
 • har løftet seg fra neglesengen

Dersom minst to negler er affisert av neglepsoriasis kan det være riktig å endre klassifiseringen fra mild til moderat/alvorlig psoriasis7

 


Referanser: 

 1. Humira SPC, avsnitt 4.1, sist oppdatert 26.07.2018
 2. Menter A. et al., Adalimumab therapy for moderate to severe psoriasis: A randomized, controlled phase III trial. J Am Acad Dermatol. 2008 Jan;58(1):106-15. Epub 2007 Oct 23.
 3. Leonardi C. et al, Adalimumab for treatment of moderate to severe chronic plaque psoriasis of the hands and feet: efficacy and safety results from REACH, a randomized, placebo-controlled, double-blind trial. Arch Dermatol. 2011 Apr;147(4):429-36. PMID: 21173304
 4. Mease PJ. et al, Adalimumab for long-term treatment of psoriatic arthritis: 2-year data from the Adalimumab Effectiveness in Psoriatic Arthritis Trial (ADEPT). Ann Rheum Dis. 2009 May;68(5):702-9. PMID: 18684743
 5. Reich K. Approach to managing patients with nail psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009;23 Suppl 1:15-21. 
 6. Mrowietz  U, Kragballe K, Reich K , et al. Definition of treatment goals for moderate to severe psoriasis: a European consensus. Arch Dermatol Res. 2011;303(1):1-10
 7. Dauden E, Puig L, Ferrandiz C, et al. Consensus document on the evaluation and treatment of moderate-to-severe psoriasis: Psoriasis Group of the Spanish Academy of Dermatology and Venereology. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016;30 Suppl 2:1-18

 

NOHUD170057b

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.