<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

HUMIRA utvidet HS-indikasjon

HUMIRA er indisert til behandling av aktiv moderat til alvorlig Hidrosadenitt (svettekjertelbetennelse) hos voksne og  ungdom fra 12 år, som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell systemisk behandling av HS.

Det finnes ingen kliniske studier med Humira hos ungdom med HS. Doseringen av Humira hos disse pasientene har blitt bestemt fra farmakokinetisk modellering og simulering (se SPC pkt. 5.2).

Anbefalt dosering av Humira er 80 mg ved uke 0, etterfulgt av 40 mg annenhver uke fra uke 1 via subkutan injeksjon. Hos ungdom med utilstrekkelig respons på Humira 40 mg annenhver uke, kan en økning i doseringsfrekvens til 80 mg annenhver uke vurderes (alternativt 40 mg hver uke). 

Behandling med antibiotika kan fortsette under behandling med Humira om nødvendig. Det anbefales at pasienten bruker en topikal antiseptisk vask på sine HS sår daglig under behandling med Humira.

Videre behandling utover 12 uker bør nøye overveies hos pasienter uten forbedring i løpet av denne perioden.

Skulle det være nødvendig å avbryte behandlingen, kan behandling med Humira startes igjen etter behov.

Nytte og risiko ved videre langvarig behandling bør evalueres regelmessig.

Det er ikke relevant å bruke Humira hos barn yngre enn 12 år ved denne indikasjonen.

Dosering ved hidrosadenitt hos ungdom fra 12 år, kroppsvekt på minst 30kg:

Ved utilstrekkelig respons kan en økning i doseringsfrekvens til 80 mg annenenhver uke vurderes (alternativt 40 mg hver uke).


 

Referanse:

  • Humira SPC, avsnitt 4.1 og 4.2, sist oppdatert 26.04.2018

 

NOHUD180179

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.