<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Behandling

HiSCR

HiSCR er forkortelse for Hidradenitis Suppurativa Clinical Response. HiSCR ble utviklet av Abbvie og ble validert i kliniske studier (Pioner I & II). HiSCR er et verktøy som brukes for å evaluere effekt av behandlingen.4

HiSCR er veldig lett å bruke, både for fastleger og hudleger, i forskning og daglig klinisk praksis. Det krever telling av inflammatoriske noduler,abscesser og drenerende fistler ved baseline og etter intervensjonen.

 • Inflammatoriske noduler er solide, erytematøse, smertefulle, faste, runde lesjoner mindre enn 2 cm, lokaliserte i hud eller underhud.
 • Abscesser er varierende, erytematøse, smertefulle, myke, runde lesjoner mer enn 2 cm.
 • Drenerende fistler er erytematøse, smertefulle eller ikke smertefulle, frigir puss, faste, lineær mer enn 2 cm lesjoner, som ligger i hud eller underhud med en eller flere åpninger på hudoverflaten.

Oppnåelse av god effekt av anti-inflammatorisk behandling er identifisert som:

 1. minst 50 % reduksjon i antallet av abscesser og inflammatoriske nodi
 2. ingen økning i antallet abscesser
 3. ingen økning i antallet drenerende fistler fra utgangspunktet.4

HiSCR var også signifikant korrelert med forbedringer i Hurley, modifisert Sartorius poengsum, HS Physician Global Assessment, Visual Analog Poengsum for smerter, Dermatology Life Quality Index, og arbeidsproduktivitet og aktivitets spørreskjema, og er påvist å være et gyldig og validert endepunkt for å vurdere HS behandlingseffekt i å kontrollere inflammatoriske manifestasjoner i HS.2,3,4

Objektiv vurdering av en slik sykdom som HS er avgjørende for riktig vurdering av anti-inflammatorisk behandlingseffekt av antibiotika, biologiske legemidler og andre medisiner. Bruk av validert behandlingsmål er også svært nødvendig for utvikling av evidensbasert behandling.1

Referanser:

 1. Gregor B.E Jemec.Hidradenitis Suppurativa. N Engl J Med 2012; 366: 158-164.
 2. Hurley H.J et al.Axillary hyperhidrosis, apocrine bromhidrosis, hidradenitis suppurativa, and familial benign pemphigus: surgical approach. In: Dermatologic Surgery. (Roenigk RK, Roenigk HH, eds), New York: Marcel Dekker, 1996; 623-645.
 3. Sartorius K. et al. Suggestions for uniform outcome variables when reporting treatment effects in hidradenitis suppurativa. Br J Dermatol 2003; 149: 211-213.
 4. Kimball A.B et al. Assessing the validity, responsiveness and meaningfulness of the Hidradenitis Suppurativa Clinical Response (HiSCR) as the clinical endpoint for hidradenitis suppurativa treatment. Br J Dermatol 2014; 171: 1434-1442.
   

Innholdet på denne siden er laget av AbbVie i samarbeid med Hudlege Dr. Thrasyvoulos Tzellos, Overlege ved Hudavdelingen Harstad (Sektretær i European Hidradenitis Suppurativa fondation, hs-foundation.orgehsf.eu).

 


NOHUD160243

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.

Sist oppdatert: 05-09-2017 11:23