<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Alvorlighetsgrad

Siden det er et stort spekter i klinisk alvorlighetsgrad, og de alvorlige konvekvensene sykdommen kan ha på livskvaliteten, er en pålitelig metode for å vurdere sykdommens alvorlighetsgrad nødvendig. Ideelt skulle en vurdering tatt høyde for antall, type og størrelse av lesjonen, utviklingen, smerten og konsekvenser for livskvaliteten. Et slik instrument finnes ikke enda, men to forsøk på dette benyttes for å klassifisere pasienter i henhold til alvorlighetsgrad.2

Hurley`s Clinical Staging: (I- mild, II - moderat, III-alvorlig)

Hurley er nyttig for å klassifisere pasienter i en generell gruppe.2

Hurley stadium 1

Noduler som ofte utvikler seg til abscesser, enkeltstående eller multiple, ingen fistler eller arrdannelse

Hurley stadium 2

Noduler og abscesser, fistler med drenerer serøs væske eller puss, arrdannelse

Hurley stadium 3

Omfattende inflammasjon i subcutis, konglomerat av dype abscesser og fistler med markert hypertrofisk arrdannelse


Hidrosadenitt skiller seg fra psoriasis, ved at huden normaliseres ved psoriasis når behandlingen virker. Hurley stadium I lar seg også reversere dersom effektive behandlingsprinsipper følges, men arr og fistler ved stadium II og III vil forbli livet ut.2

Sartorius

Denne klassifiseringen tillater bedre oppfølging av sykdommens alvorlighetsgrad hos hver enkelt pasient, og er derfor en komplimentering til Hurley klassifisering.2

  1. Anatomisk region som er involvert (axillen,lysken, setemuskel, eller andre regioner mamm regionen høyre eller ventre: 3 poeng per region involvert)
  2. Antall og skåring av lesjoner (absesser, noduler, fistler, arr; poeng for lesjoner for alle regioner som er involvert: Absesser/noduler 2, fistler 4, arr 1, annet 1)
  3. Den lengste distanden mellom to relevante lesjoner med noduler og fistler i hver region, eller størrelse hvis det bare er en lesjon ( ≤ 5 cm, 2; ≤ 10 cm, 4; ≥10 cm, 8)
  4. Er alle lesjoner tydelig separert med normal hud? I hver region (Ja 0/Nei 6)

En total skåre eller en skåre per region kan nå bli kalkulert.2

Referanser:

  1. Zouboulis CC et al.European S1 guideline for the treatment of hidradenitis suppurativa/acne inversa. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015;29(4):619-644
  2. Poli F. et al. Clinical Presentation Chapter 3. Hidradenitis Suppurativa

Innholdet på denne siden er laget av AbbVie i samarbeid med Hudlege Dr. Thrasyvoulos Tzellos, Overlege ved Hudavdelingen Harstad (Sekretær i European Hidradenitis Suppurativa foundation, EHF/ Faculty)

 


NOHUD160238

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.