<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Dette er Hidrosadenitt 

Hidradenitis suppurativa (HS, hidrosadenitt) (av gresk hidros = svette, aden = kjertel, suppurativa = pussdannende) er en kronisk inflammatorisk residiverende hudsykdom.

Hidrosadenitt blir i litteraturen også kalt Acne Inversa, men har svært få fellestrekk med vanlig acne. Hidrosadenitt kjennetegnes av residiverende ømme byller (verkebyller), dype follikulære noduler, abscesser og sår, som fører til smertefull og skjemmende arrdannelse, puss-sekresjon og fistler. 

Patofysiologi

Selv om den nøyaktige årsaken til hidrosadenitt er fortsatt ukjent, tyder forskning på at det er sannsynligvis en multifaktoriell sykdom.1 Og både immunologiske, hormonelle, infeksiøse, genetisk og andre faktorer har betydning for sykdomsutvikling.1

Tidligere ble HS sett på som en apokrin svettkjertelsykdom, da sykdommen typisk forekommer på steder med apokrine svettekjertler. I dag betegnes sykdommen som en follikulær okklusjonssykdom.Årsaken til okklusjonen er defekt celledeling, modning og regulering svarende til ytterste del av felles folikkellåpning for hår, talgkjertel og svette fra apokrine svettekjertler. Pga. tilstoppingen øker trykket inne i folikkelen, og follikkelveggen brister. Innholdet kommer ut i vevet, og stimulerer immunsystemet.2 Man ser betydelig forhøyde nivåer av IL-1β, TNF-α og IL-10 i affisert hud.3 Primær immunaktivering før folikkelgangen brister kan ha medvirket til dette.4

Bakterieprøver tatt tidlig i sykdomsforløpet er stort sett negative.5 Bakterier tillegges i dag liten betydning som utløsende årsak, selv om ikke alle er enige i dette.5 Når sykdommen går over i kronisk fase, blir de Koagulase Negative Stafylokokkene (CNS) tillagt en rolle.5 CNS-bakteriene produserer en motstandsdyktig biofilm. Slik klarer de å overleve i huler og ganger som oppstår under sykdomsforløpet. Det har vært diskutert om disponerte pasienter har patologisk immunologisk reaksjon overfor CNS.

Forekomst (prevalens/insidens)

HS debuterer i 20 årene, og er 3–4 ganger vanligere hos kvinner enn hos menn. Flere studier har vist at >1 % av befolkningen rammes, og inntil 4 % av unge kvinner.6 I Norge vil det si at 50 000 mennesker har tilstanden. Av disse antas 75 % å ha den mildeste varianten (grad I), 24 % grad II og ca. 1 % den mest alvorlige typen (grad III).7 Det ser ut til at prevalensen går ned etter fylt 50 år.6

Referanser:

  1. Tollas E. et al.Hidradenitis Suppurativa.Tidsskr Nor Legeforen 2009.Nr.10. 129:992 – 6.
  2. Slade D.E.M et a Hidradenitis suppurativa: pathogenesis and Management. The British Association of Plastic Surgeons (2003) 56, 451–461
  3. H.H. van der Zee et al. Elevated levels of tumour necrosis factor (TNF)-a, interleukin (IL)-1b and IL-10 in hidradenitis suppurativa skin: a rationale for targeting TNF-a and IL-1b. British Association of Dermatologists 2011 164, pp1292–1298
  4. Fimmel S. et al. Comorbidities of hidradenitis suppurativa (acne inversa). Dermato-Endocrinology 2:1, 9-16; January/February/March 2010; © 2010 Landes Bioscience.
  5. Sartorius K. Bacteriology of hidradenitis suppurativa exacerbations and deep tissue cultures obtained during carbon dioxide laser treatment. British Association of Dermatologists 2012 166, pp879–883
  6. Gregor B.E Jemec. Hidradenitis Suppurativa. N ENGL J MED 2012;366:158-64.
  7. Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, Helsedirektoratet, http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/index.php?action=showtopic&topic=X6Kk7X3U&book_request=antibiotika&highlight=true, accessed 01.09.2017

Innholdet på denne siden er laget av AbbVie i samarbeid med hudlege Dr. Kåre Tveit, Overlege ved Hudavdelingen Haukeland.

 


NOHUD170059a

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.