<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

HUMIRA er anbudsvinner for
TNF / BIO Anbudet, 20191

HUMIRA har også fått positivt vedtak i beslutningsforum for pasienter med Hidradenitis Suppurativa.2 
Alle pasienter som har behov for biologisk behandling kan derfor få HUMIRA hjemmebehandling.3

Les mer om anbudet på Sykehusinnkjøp sine sider her.
 

Referanser:

1. https://sykehusinnkjop.no/legemidler#avtaler-og-anbefalinger accessed 09.01.2019
2. Beslutningsforum 17.12.2018, https://nyemetoder.no/metoder/adalimumab-humira accsessed 19.12.2018
3. Humira SPC, avsnitt 4.1, sist oppdatert 31.10.2018
4. Humira SPC, avsnitt 4.2, sist oppdatert 31.10.2018

 

NO-HUM-180072

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.